• 981-236179
  • secretaria@colexio-karbo.com

Planes y Proyectos

Un click para el cole.


Busca Karbo o el código 15004231

Regístrate en Un clic para el cole y Amazon donará un porcentaje equivalente o superior a todos los beneficios de tus compras efectuadas al centro educativo seleccionado o Educo en forma de un crédito virtual canjeable por material escolar y no tendrá ningún beneficio con tus compras durante el periodo de la iniciativa.

 

Acceder

 

Equipos de dinamización da Lingua Galega.


Fomentar o galego como elemento de identidade cultural

Fomentar o uso do Galego é fundamental xa que constitúe un elemento básico de identidade cultural, pero hai que ir máis aló, é necesario que esta lingua estenda a súa vitalidade.

Para iso é importante lembrar o feito que a súa aplicación está fortemente influenciado pola exposición ao idioma fora da aula.

Por isto é indispensable unir esforzos para que tanto as familias como o profesorado estean comprometidos no seu uso.

 

Acceder

 

Plan dixital.


As ferramentas do futuro na actualidade

As tecnoloxías da información e a comunicación han de constituír unha ferramenta cotiá nas actividades de ensino e aprendizaxe dás diferentes áreas, así como un instrumento de traballo para explorar, analizar e intercambiar información.

 

 

Acceder

 

Plan de igualdade


Igualdad de trato y oportunidades de las mujeres y hombres en la empresa.

Es un conjunto de medidas que tienen como misión garantizar la igualdad de trato y oportunidades de las mujeres y hombres en la empresa, así como, la eliminación de situaciones discriminatorias por razón de sexo.

 

Acceder